CAD/CAM

restauracije_uz_cerec-naslovna_slika

Uvođenjem novih digitalnih tehnologija uveli smo u našu ordinaciju savršenu estetiku koju možemo prilagoditi bilo kojem obliku i boji zuba, a sve to u vrlo kratkom vremenu, bez obzira da li se radi o ljuskicama, krunicama, mostovima ili inlayima. Zahvaljujući vrhunskom Dentsply Sirona CAD/CAM sustavu kojeg koristimo možete dobiti potpuno novi zub ili staviti ljuskicu u samo jednoj posjeti.

CAD/CAM je kratica engleskih pojmova Computer-Aided-Design /Computer -Aided-Manufacturing.

CAD/CAM sustav se sastoji od intraoralnog skenera kojim se uzima digitalni scan zuba u svega nekoliko sekundi, pri čemu za manje zahvate nije potrebno više uzimati standardni otisak. Nakon digitalnog otiska u Cerec sustavu dizajniramo nadomjestak  Cerec softwareom pri čemu i sam pacijent može sudjelovati i  dobiti viziju kako će izgledati prije nego je sam nadomjestak izrađen. Kad smo zadovoljni dizajnom šaljemo rad na izradu u Cerec milling unit MC XL, kojim dobivamo točno onakav rad kakav smo zamislili u softwareu.