O nama

20150615_171610_obradjena_2
webstranica-fotic-034_profile

Ordinacija dentalne medicine mr. sc. Ivana Ereš-Dugalija dr.med.dent

Ordinacija dentalne medicine mr. sc. Ivana Ereš-Dugalija dr.med.dent. na sadašnjoj adresi nalazi se od 2007. godine. Mr.sc.Ivana Ereš-Dugalija punih 15 godina bavi se rekonstruktivnom i estetskom stomatologijom, problemima žvačnog sustava i ranom dijagnostikom dentofacijalnih nepravilnosti kako djece tako i odraslih. Područja od posebnog interesa su joj estetika lica uvjetovana ustima i zubima, te ponovno uspostavljanje harmonije žvačnog sustava u cijelosti.