Implantati

implantatiImplantati su titanski nadomjesci koji zamjenjuju korijen zuba koji je izvađen ili prirodno nije izrastao. Implantat može riješiti i funkciju i estetiku bez brušenja okolnih zuba. Implantati se mogu koristiti kod gubitka jednog zuba, kao nosači mosta kod pacijenata koji bi inače bili primorani nositi mobilne proteze ili kao sidrišta potpunih proteza osiguravajući njihovu stabilnost.

Ugradnja implantata je potpuno bezbolna, a provodi se pod lokalnom anestezijom. Nakon ugradnje titanskog vijka potrebno je proći 3 do 6 mjeseci da on sraste s kosti. Taj postupak naziva se oseointegracija, a ona je važna za stabilnost i trajnost implantata. Nakon oseointegracija ugrađuje se nadgradnja na implantat i već unaprijed dogovorena suprastruktura (krunica, most, proteza).

Iako ne postoji garancija za uspjeh, obzirom da se radi o ugradnji stranog tijela u organizam, danas je ugradnja implantata jedan od najsigurnijih postupaka u dentalnoj medicini s postotkom uspješnosti oko 90%. Kontraindikacije za ugradnju implantata su premalo kosti, loša higijena, pušenje i neke sistemske bolesti.

usluge-dental-implant nobel-implants nobellogo