Oralna kirurgija

oralna-kirurgija-2Najčešći oralno-kirurški zahvati su vađenja zubi. U ordinaciji se rade uobičajeni i komplicirani zahvati, resekcije korijena, odstranjivanje dijela zuba (hemisekcija). Svi zahvati su bezbolni uz primjenu lokalne anestezije.