Digital Smile Design

Za zadovoljavanje lijepog osmijeha potrebni su ravni zubi u pravilnom zagrizu koji veličinom, oblikom i bojom odgovaraju licu, a odnos zubi i desni („crveno i bijelo“) je presudan za vrhunski rezultat. Kreiranjem Vašeg osmjeha bavimo se dugi niz godina usavršavajući metode kojim postižemo brže rezultate.

Digital Smile Design je napredni postupak dizajniranja osmijeha koji savršeno pristaje upravo Vašem licu. Izrađujemo ga ekskluzivno u našoj dentalnoj klinici. Nakon što Vas fotografiramo i analiziramo slike, na osnovu toga izrađujemo digitalne simulacije novog osmijeha.

Također, zahvaljujući aplikaciji možete na licu mjesta i uživo vidjeti samu simulaciju, te zajedno sa svojim stomatologom izabrati Vaš budući osmijeh.

Smile Design je prvi korak do Vašeg smile makeovera.