Dentalna medicina Ereš-Dugalija

Ereš-Dugalija

Dr. Ivana Ereš-Dugalija se već više od 20 godina bavi rekonstruktivnom i estetskom dentalnom medicinom, problemima žvačnog sustava, ranom dijagnostikom dentofacijalnih nepravilnosti kako odraslih tako i djece. Sa svojim timom obavlja od najjednostavnijih do najkompliciranijih zahvata iz orofacijalnog područja. Veliku pažnju posvećuje estetici lica uvjetovanoj ustima i zubima te ponovnom uspostavljanju harmonije žvačnog sustava u cijelosti.

Naš tim

Mr. sc. Ivana Ereš – Dugalija dr. med. dent.

Dr. med. dent. Ana Friščić

Dina Kesteli - medicinska sestra

Anamarija Prašnički - dentalni asistent

Jasmina Puškadija - dentalni tehničar

Mateja Vugrin - administracija

Pamela Štebih - marketing

Esentio loading