Dentalni je strah rastući problem današnjice i velik izazov u našoj struci. Ovo stanje uvelike utječe na dentalno iskustvo, te sliku koje dijete stvara o vlastitom doktoru dentalne medicine. Komunikacija između malog pacijenta, doktora i roditelja ključan je faktor u stvaranju uvjeta adekvatnih za obavljanje dentalnog tretmana.

Ukoliko se strah ne regulira pravilno, povećava se rizik od ulaska malog pacijenta u tzv. začarani krug: svakim izbjegavanjem zahvata zbog straha pogoršava se oralno zdravlje, što indicira izvođenje invazivnijih zahvata koji pak opet negativno utječu na primarno stanje tj. strah i anksioznost.

Od znatiželjnog, preko uplašenog do buntovnog djeteta, naša je zadaća da individualiziranim pristupom svakom djetetu prilagodimo način i brzinu odvijanja dentalnih tretmana. Ovisno o dobi i spomenutim obrascima ponašanja djeteta biramo najadekvatnije metode komunikacije i oblikovanja ponašanja.

Najčešće se koristi postupno prilagođavanje djeteta na okolinu i postupke. Dijete se prilikom prvog posjeta (o čemu također više možete pročitati na našim stranicama) prilagođava na doktora i osoblje, okolinu i instrumente. Daljnjim se vođenjem kroz sve opsežnije zahvate, od razgovora preko čišćenja zubi i karijesa pa sve do vađenja i ostalih kompliciranijih zahvata, omogućuje suradljivost i lakše prihvaćanje što ima cjeloživotni značaj za svakog pojedinog pacijenta. Osim toga prethodnim razgovorom kroz koji se opisuju i pokazuju pojedini dijelovi zahvata stječe se povjerenje i pravilan odnos doktor-pacijent. Cilj nam je razviti zdrave navike, kako održavanja oralne higijene, tako i redovnog posjećivanja stomatologa u svrhu prevencije bolesti zuba i desni od najmanje dobi.

Našim ćemo malim pacijentima na kraju zahvata dati i prigodnu nagradu, te motivaciju za daljnju suradnju i održavanje zdravih zubića!

 

Piše: Dona Dolenec, dr. med. dent.